ระหว่างแดด (source : internet)
ในฝัน -
ฉันตื่นเพื่อเริงรำระบำแดด
เงาทะเลปะทะแผดริ้วไหว
หลับตาปล่อยร่างเดินทางไป
พลิ้วเอนราวใช่! เช่นคลื่น - นั้น

 

ในจริงว่า -
พิงร่างเอนขอบประตู
ปล่อยรู้สึกเดินสู่ประตูสวรรค์
เคาะเรียกเปิดด้วย - ดวงตะวัน
ปิดเงียบให้ฉันโหยเดียวดาย


และเห็น -
เงาไหววูบไหววูบกำแพงห้อง
แดดบางสะท้อนมองเป็นริ้วสาย
ประหนึ่งฉันปะทุร่างเพื่อกรีดกราย
เป็นระบำแหวกว่ายโบกคล้ายบิน


เมื่อสุด -
เม็ดเหงื่อแตกชำแรกกาย
ผุดพรายคล้ายเหนื่อยด้วยผกผิน
เริงรำระบำท่าถลาบิน
ท้ายแล้ว สงบสิ้นลมหายใจ .

Comment

Comment:

Tweet